Zoekt u een interessant thema voor een lezing?

Dan is de presentatie  “Onderwijs vroeger en nu”  een geschikte  mogelijk-heid.
In een beamerpresentatie wordt de geschiedenis van het chr. lager onder-wijs op een onderhoudende wijze behandeld in woord en beeld met nadruk op de laatste 100 jaar. Er wordt als het ware een reis door de tijd gemaakt, waarbij het ‘feest van herkenning’ bij de toehoorders een centrale rol speelt. Laat u meevoeren naar vroegere tijden, toen bijna alles nog heel anders was.

De lezingen zijn zeer geschikt voor ouderen (PCOB, KBO, ouderenmid-dagen van kerkgenootschappen, maar ook afdelingen van 'Vrouwen-beweging Passage', 'Vrouwen van Nu' , 'Vrouwennetwerk' en historische verenigingen zijn geïnteresseerd in een presentatie. De presentaties zijn ook geschikt voor jongeren in opleiding voor een onderwijsfunctie in het kader van de geschiedenis van het onderwijs. De lezingen kunnen worden aangepast aan de wensen van de toehoorders. Zo is het bijv. ook mogelijk een lezing aan te vragen, waarin dieper wordt ingegaan op de oude schoolplaten of andere aspecten van het onderwijs.

Er is een boekentafel aanwezig met oude schoolboekjes en oude leer-middelen; tevens zijn er oude schoolplaten te bezichtigen.
De heer Leijsen is een gepensioneerd onderwijzer, die 40 jaar in het christelijk lager en basisonderwijs werkzaam is geweest als onderwijzer en directeur op verschillende scholen in het noorden, midden en westen van het land.


De volgende aspecten komen o.a. aan de orde:

- Onderwijs vóór 1800

- Schoolstrijd

- Aap-noot-mies, Ot en Sien en de serie 'Het Volle Leven'

- Het driemanschap: Ligthart, Jetses, Scheepstra

- Oude schoolplaten van Van Lummel, Scheepstra & Walstra, Isings en Koekkoek

- De ontwikkeling van het zaakvakonderwijs, reken- en leesonderwijs van vroeger naar nu,    w.o. aandacht voor de schrijvers W.G. van der Hulst en Anne de Vries (Jaap en Gerdientje)

- Straffen en belonen

- Nuttig Handwerken, rapporten, schoolreizen en zingen

- Enkele aspecten van de school van nu, vergeleken met vroeger

  • Het is mogelijk, dat de plaatselijke geschiedenis van de school erbij betrokken wordt, indien er een herdenkingsboekje aanwezig is. (vooraf wordt toegestuurd)

  • Er dient een beamer met scherm aanwezig te zijn.

  • Duur presentatie: 1 ½ uur of 2 x 3 kwartier

  • Kosten: € 85,= per avond/middag + reiskosten (€ 0,20 per km). Bij presentaties in Gelderland, Overijssel, Flevoland, en het oosten van Utrecht worden de reiskosten vanaf Garderen berekend. 

  • De aanwezigen kunnen ook oude schoolspullen meenemen ter aanvulling van de tentoonstelling.

Voor inlichtingen en het maken van een afspraak kunt u zich wenden tot: 

G.R. Leijsen.

tel.: 010-5925847 of 06-13174849

E-mail: grl@kabelfoon.nl

voor nadere informatie:  www.onderwijsgeschiedenis.nl  

_____________________________________________________________________

Coronacrisis

In verband met de coronacrisis zijn alle presentaties vanaf 8 maart 2020 afgezegd. Ik hoop, dat in het nieuwe jaar de crisis tot een einde zal komen, zodat ouderen elkaar weer mogen ontmoeten. Dan hoop ook ik u weer te mogen begroeten om mijn presentatie te verzorgen.


Lijst van lezingen in 2021

14 januari 2021:           Ouderen van de Verburgt - Molhuysen Staete te Oosterbeek

19 januari 2021:           Passage, vrouwenvereniging, afd. Rijsoord

5 februari 2021:           55+ - middag Hersteld Hervormde Gemeente Elst

24 februari 2021:         Vrouwengilde Den Hoorn (Z-H) 

17 maart 2021:            Vrouwen van NU, afdeling Bleiswijk

25 maart 2021:            Passage vrouwenvereniging Den Haag - Loosduinen

15 april 2021:              Seniorensociëteit "Ons Genoegen" te Groot-Ammers

29 april 2021:              R.K. Basisschool 'St. Joris" te Heumen.

4 mei 2021:                  Vrouwennetwerk Papendrecht.         

15 mei 2021:                Cultuurhistorisch museum Oene    

20 mei 2021:                Chr. Vrouwenbond "Goeree" te Goedereede

26 mei 2021:                Ouderenmiddag 's-Gravenmoer 

8 juni 2021:                  Ouderenmiddag Hervormde Gemeente IJsselmuiden

15 september 2021:    Passage Vrouwenvereniging Sleeuwijk

21 september 2021:    PCOB  Delft

18 oktober 2021:         Vereniging "De Christenvrouw" te Gouda 

8 november 2021:       Katholiek Vrouwengilde Bennekom