Herinnerings- en jubileumboeken van scholen èn historische artikelen uit boeken en tijdschriften, waarin de geschiedenis van het onderwijs in bepaalde plaatsen in Nederland wordt beschreven:


1.Alblasserdam - Honderdvijfentwintig jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Alblasserdam, door A. Korpel
2.Ameide - Eeuw in, eeuw uit - 100 jaar School met de Bijbel te Ameide - 1890-1990, door R.G. Smith en P. Will.
3.Amerongen - Onderwijs als leermonument, door Stichting Open Monumentendag Amerongen (2020)
4.Apeldoorn - De Fakkel 100 jaar - 1902-2002 - 100 jaar Christelijk Onderwijs in Apeldoorn Zuid, door B. van de Sande
5.Barneveld - Barneveld in perspectief - 125 jaar geschiedenis van Barneveld, weerspiegeld door de Barneveldse Krant, door J.

                        Denekamp en M. Hommerson, uitgegeven door Kon. BDU Uitgeverij B.V. te Barneveld (1997)
6.Barneveld - 'De oude school in de Schoutenstraat' - uit: Verenigingsblad Oudheidkundige en Historische Vereniging "Oud Barneveld"

                        (nr. 80, dec. 2006.
7.Bathmen - Tijdschrift van de Stichting "Oud Bathmen" nr. 3 1995
8.Bennekom - Tijdschrift Vereniging Oud-Bennekom "De Kostersteen" - nr. 82 (november 2002, blz. 1 t/m 5); nr. 95 (februari 2006, blz. 1

                         t/m 6); nr. 119 (februari 2012, blz. 1 t/m 9)
9.Benschop - Opdat gij ze leert, jubileumuitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de christelijke basisschool EBEN

                        HAËZER te Benschop - 1896-1996
10.Bergschenhoek - Een wereld van verschil ... 1903-2003 Geschiedenis van 100 jaar Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs

                                   te Bergschenhoek, door werkgroep onder redactie van Dick den Bakker (2003)
11.Bleskensgraaf - 75 jaar School met de Bijbel te Bleskensgraaf, door J. Mouthaan, uitg. Blassekyn Bleskensgraaf
12.Bodegraven - 125 jaar Protestants Christelijk Onderwijs in Bodegraven - 1858-1983, door W.P. van Kempen en F. Vreeken.
13.Bolnes - 100 jaar Chr. Onderwijs Bolnes (1885-1985), door P.A. Joen.
14.Brielle - 100 jaar Vereniging voor Cristelijk Onderwijs Brielle - 1892-1992, door H. Vegter
15.Bunschoten-Spakenburg - Een eeuw schoolleven - 100 jaar Prot. Christelijke Scholen met den Bijbel te Bunschoten/Spakenburg,

                                                   door A. ter Beek Pzn.
16.Capelle aan de IJssel - School als monument, monument als school, door J.J.G. Elhorst-Donker
17.De Steeg - De Christelijke School in De Steeg, door H. Rijnbende - uit: Ambt en Heerlijkheid, tijdschrift Oudheidkundige Kring

                       Rheden-Rozendaal.
18.Doesburg - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Doesburg 1861-1986, door J. van Raalte3en
19.Doornspijk - De Regenboog te Doornspijk 125 jaar, door J. Hummel en R. Plender
20.Ede - Christelijke Basisschool 'Cavaljé'- Honderd jaar School met den Bijbel te Ede (1890-1990)
21.Ede - Terug in de schoolbank - School van Hoek en Streutker - School met den Bijbel Ede-Zuid, door J. van Ree
22.Eemdijk - Sjoolgaon an Diek - 100 jaar School met de Bijbel te Eemdijk, door Arie ter Beek
23.Eerbeek - Vijfenzeventig jaar Protestants-Christelijk Onderwijs te Eerbeek - 1929-2004, door A. Getz-Smeenk - uitg. PCO Eerbeek    

                      (2004)
24.Elspeet - Jubileumboek Nederlandse Hervormde Scholen te Elspeet 1946-1996
25.Emst - 50 jaar School met de Bijbel Emst
26.Epe - Vijftig jaar christelijk onderwijs te Epe - 1904 - 31 maart - 1954
27.Elburg - Och kinders weest toch stille - de geschiedenis van het protestants-christelijk onderwijs Elburg, door F.J. Bakker en T.

     Bergsma
28.Garderen - De school aan de Dorpsstraat - uitgave: Bestuur Prins Bernhardschool (1988)
29.Garderen - Garderen....baken in het groen - de geschiedenis van een Veluws dorp, door G. Crebolder, uitgegeven door Kon. BDU

                        Uitgeverij B.V. te Barneveld (2001)
30.Geervliet - 'Wie de jeugd heeft...'Geschiedenis van het onderwijs te Geervliet, door F. van Hoorn,
31.Giessendam - REHOBOTH 1860-1985 - 125 jaar christelijk onderwijs in Giessendam, door D.J. de Jong, P. den Breejen KAzn, H.

                              Dankers, M.J.A. de Haan, A. van der Plas.
32.Goedereede - 75 jaar Eben-Haëzerschool, 1923 - 1998
33.Gorinchem - Een eeuw als een dag - 100 jaar Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel te Gorinchem,

                           door H.J. Mijnster en J.N.J. Nammensma
34.Gouda - Het leven in Gouda - deel 9: Protestants Onderwijs in Gouda, uitg. Optima & Hist. Vereniging 'Die Goude' & Hist. Platform

                    Gouda (2016)
35.Gouderak - 60 jaar School met de Bijbel Gouderak, door D. Slechtenhorst en J.Bikker
36.Gouderak - Bulletin, nr. 8 (november 1997), tijdschrift van de Historische Vereniging Golderake.
37.'s Gravenmoer - 1896-1996 100 jaar Christeljk Onderwijs 's Gravenmoer, onder redactie van R. Heijboer, uitg. bestuur Prot. Chr.

                                  Basisonderwijs 's Gravenmoer
38.'s-Gravenzande - 100 jaar Christelijk Onderwijs te 's-Gravenzande - 1875-1975
39.Groningen - Vijftig jaar p.c. kweekschool voor kleuterleidsters te Groningen (1928-1978)
40.Groningen - Bij het Eeuwfeest der Groninger Rijkskweekschool (1861-1961)
41.Groot-Ammers - 75 jaar Scholen met de Bijbel te Groot Ammers - 1913-1988, onder redactie van G.P. Bikker, N. Jongerius en A.M.

     Mandemakers.

42.Honderd jaar school en onderwijs in Haalderen (1918-2018), door Peter Maassen
43.Haastrecht - Geschiedenis van "De School met de Bijbel" te Haastrecht, door Wim Griffioen
44.Hall - Historie van 275 jaar onderwijs in Hall - 1731 - 2006, door Peter Leunissen (2006)
45.'t Harde - 100 jaar CNS 't Harde - 1902-2002, door C. Kühne
46.Harderwijk - Geschenk en Opdracht - 100 jaar christelijk onderwijs in Harderwijk 1879-1979, door H. Bol
47.Heerde - Van Emma tot Willem Alexander. Honderd jaar Christelijk Basisonderwijs in Heerde. Jubileumboek van de Vereniging voor

                    Chr. Basisonderwijs te Heerde en Veessen.
48.Heerde - De oude Emmaschool (1906 - 1978) - kwartaalblad Heerde Historisch nre., 148 d.d. september 2013
49.Hellendoorn - Jubileumboek - 75 jaar Chr, Basisschool "De Es" - 1930-2005 (2005)
50.Hendrik Ido Ambacht - Voor geslacht en na geslacht - honderd jaar zorg voor christelijk onderwijs in Hendrik Ido Ambacht (1880-

                                            1980), door P. Horsman
51.Hoevelaken - 100 jaar Christelijk Onderwijs in Hoevelaken - 1880-1980 - Schimmelpenninck van de Oyeschool.
52.Holten - 100 jaar Christelijk Onderwijs Holten 1907-2007,
53.Katwijk - Het bederfwerend zout - 100 jaar Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Katwijk aan Zee

                     (1890-1990), door E.W. Westhoek.
54.Kethel - Het Goede Bericht - grepen uit de geschiedenis van 75 jaar school voor Chr. Volksonderwijs te Kethel, door S. Rosman
55.Klaaswaal - 100 jaar Christelijk Onderwijs Klaaswaal, door Ally Bras - uitg. Deboektant
56.Kootwijk - 'Twee kerken, maar geen school - ds. J.H. Houtzagers zijn school en zijn Kootwijkers', door A.E. van Eeden
57.Kootwijkerbroek - Van Buurt naar Dorp - Kroniek rondom Puurveen en zijn bewoners in verleden en heden, door E. Brons
58.Kootwijkerbroek - Kootwijkerbroek, een veerkrachtige gemeenschap, door G. Crebolder (hoofdstuk 6), uitg. Kon. BDU Uitgevers

                                    Barneveld
59.Kralingseveer - Christelijk Nationale School Kralingseveer - 1899-1984 - Jubileumuitgave, door A. Uittenboogaard-Groeneveld, J.

                                Valkenburg-van Steenwijk en H.C. Heurter.
60.Kwintsheul - Jubileumboek - 100 jaar Andreashof, 1910-2010, onder redactie van J. Eckhardt (2010)
61.Langerak - 125 jaar School met de Bijbel - Een overzicht in woord en beeld van 125 jaar 'School met de Bijbel' te Langerak.
62.Leiderdorp - In de spiegel van de Willem de Zwijgerschool - 125 jaar christelijk onderwijs in Leiderdorp, door Haro Hielkema ((1987)
63.Lexmond - Op reis door de tijd - Honderd jaar School met de Bijbel Het Kompas,
64.Lochem - Honderd jaar Christelijk onderwijs in Lochem, door J. Brouwer - uit: Land van Lochem, nr. 1 (2003)
65.Lochem - Prins Hendrikschool 1903-2003 (deel 1), door J. Brouwer- uit: Land van Lochem, nr. 2 (2004)
66.Lochem - Prins Hendrikschool 1903-2003 (deel 3), door C. den Otter, J. van der Molen en B.Mooibroek - uit: Land van Lochem nr. 1

                (2005)
67.Loenen aan de Vecht - 'Naar school...' , geschiedenis van het onderwijs in Loenen, Vreeland en Nieuwersluis, artikel uit het blad

                                            'Vechtkroniek' , nr. 7 - december 1997, uitgave: Historische Kring gemeente Loenen.
68.Lunteren - Van stekje tot boom - Honderd jaar scholen met de Bijbel in Lunteren, door A.G.J. Buesink en G. Jongbloed
69.Maasland - Geschiedenis van Maasland van de vroegste tijden tot heden, door B.J. Post (1909, 1985)
70.Maasland - Beeldverhaal van honderd jaar dorpsleven - 1900-2000, door K. Bosma, M. van Hartingsveldt-de Nie, L. Jansen
71.Maasland - Wij zullen het niet verbergen, uitgegeven bij het 60-jarig bestaan van de Gereformeerde School in Maasland (1866-1926)
72.Maasland - Jubileumnummer Geref. School Maasland - 1866-1966, door M.O. Diemer (1966)
73.Maasland - 125 jaar Christelijke Basisschool KLIM-OP.
74.Maasland - Honderd jaar 't Spreeuwenest Maasland 1894-1994, door J. Klootwijk
75.Maassluis - Minister de Visserschool Maassluis 1923-1973, uitgegeven bij het 50-jarig jubileum
76.Maassluis - 'Dan liever met Groen van Prinsterer alleen'- een studie over een halve eeuw ARP in Maassluis - 1888-12938, door K.

                         Karssen.
77.Naaldwijk - "En dat alles voor die kinderen..." - Protestants-Christelijk Onderwijs in Naaldwijk 1875-2000, door A. de Raaf
78.Nieuwerkerk aan den IJssel - Om niet te vergeten - Honderd jaar Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de

                                                       Bijbel te Nieuwerkerk aan den IJssel (1888-1988), door A. en M. den Boer
79.Nieuw-Lekkerland - In dankbaarheid omzien, in vertrouwen verwachten... - uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van

                                       de vereniging van Scholen met de Bijbel te Nieuw-Lekkerland, door C. Stam en J. Molenaar
80.Nunspeet - Woar ging jie vrogger noar schoele? - het onderwijs in de dorpen Elspeet, Hulshorst, Nunspeet, Vierhouten, door W.

                        Bonestroo, H. de Bruin, A.A.E.F. van Eijck, A. Holstege, D.J. Osinga en J.J. Plender
81.Oene - 75-jarig jubileum School met de Bijbel Oene (schoolkrant-uitgave)
82.Oene - Tekenen van trouw - 100 jaar School met de Bijbel te Oene
83.Oosterwolde (Gld) - 75 jaar CHr. Nat. Schoolonderwijs in Oosterwolde (Gld), H. Schuurman-Bos e.a.(1986)
84.Oostvoorne - De scholen van Oostvoorne, door Oudheidskamer Oostvoorne
85.Oud-Alblas - Van 0 tot 100 - Omzien, Opzien, Vooruitzien - Honderd jaar chr. onderwijs in Oud-Alblas (1892-1992), door A.

                           Jongeneel, A. Boers en E.M. Altring-de Jong.
86.Oud-Beijerland - 100 jaar christelijk onderwijs - Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Oud-Beijerland
87.Ouddorp - Na een halve eeuw, door D. Tanis (1885-1935)
88.Pijnacker - Scholen en mensen in protestants Pijnacker, een Nederlandse onderwijs-geschiedenis van de twintigste eeuw, door A.

                        Borst, G. Prenger en J. Sturm
89.Putten - Putten in de (goede?) oude tijd, door J.W. Keemink (1980) - blz. 5-192
90.Reeuwijk - Dorp's onderwijs, van A tot K......, over het openbaar onderwijs in Reeuwijk, door F.D. van Wijck. Artikel uit "Reeuwijkse

                        Reeks" nr. 9.(blz. 21 t/m 31) UItgever: Stichting Oudheids-kamer Reeuwijk. (1995)
91.Reeuwijk - Onderwijs in onze regio al eeuwenoud, door Cock Karssen (2020)
92.Reeuwijk - Start Christelijk Onderwijs in Reeuwijk, door Cock Karssen (2020)
93.Renswoude - Geschiedenis van ruim 100 jaar Protestants-Christelijk Onderwijs te Renswoude, door S. Laansma
94.Rheden - De geschiedenis van onderwijs en opvoeding in de gemeente Rheden, door J. Kock - uit: Ambt en Heerlijkheid, tijdschrift

                     Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal ( nr. 170, maart 2011
95.Rhenen - De dure school - Honderd jaar christelijk onderwijs in Rhenen, door Hans Blankestijn. Uitg. Ver. voor Prot. Chr. Onderwijs

                      in Rhenen (2007)
96.Rijsoord - De geschiedenis van de 'Scholen met de Bijbel' in Rijsoord, door Hans Lokerse (2021)
97.Rotterdam - De Papieren Meester - noodschoolkrant voor de Dr. J. Woltjerschool te Rotterdam (25 januari 1945)
98.Rouveen - Tot in Verre Geslachten - 100 jaar Gereformeerd Onderwijs in Rouveen - 1894-1994, door J. Huisman, B. Knoll en J. de

                        Leur
99.Sassenheim- HIstorie van de St. Annaschool, door Herman Horsthuis en Frans van der Meij (1985)
100.Scherpenzeel - Honderd Jaar Christelijk Onderwijs in Scherpenzeel - 1898-1998,
101.Schiedam - Honderd jaar Christelijk Onderwijs Schiedam, door H. Snoep
102.Schoonhoven - Onderwijs in Schoonhoven - uit: Het leven in Schoonhoven - nr. 10 (november 2011)
103.Sleeuwijk - Goede Voortgang - 100 jaar christelijk basisonderwijs te Sleeuwijk (1895-1995), door J.W. Heijenk.
104.Soest - 'Van Zoys tot Soest' - tijdschrift van de Historische Vereniging Soest 11e jrg nr. 2 herfst 1990
105.Spakenburg - Zijns verbonds gedachtig - Gedenkboek van het Gereformeerd onderwijs te Spakenburg bij het 75-jarig bestaan

                               (1879-1954), door J. Koelewijn Dz.
106.Steenwijk - 100 jaar Gereformeerde basisschool 'Het Kompas' in Steenwijk, 1904-2004, onder redactie van Eveline Last (2004)
107.Steenwijk - Stad en Wold, Steenwijk en Steenwijkerwold in de 20e eeuw., onder redactie van H. Spreen. (hieruit: Hoofdstuk 2: Wie

                           is er niet op school geweest? - blz. 13-55))
108.Bunschoten-Spakenburg - Van Geslachte tot Geslacht - ter gedachtenis aan het 100-jarig bestaan van het Gereformeerd

                                                     Onderwijs te Bunschoten-Spakenburg (1879-1979), door W. Hartog
109.Strijen - SOUVENIRS 1891-1991, honderd jaar christelijk onderwijs Strijen, door P.C.J. van den Broek
110.Ugchelen - School 8 Prof. Casimir 1845-1985
111.Ugchelen - Jubileumboek - De Touwladder 75 jaar - 1931-2006, door D. Huizer
112.Uddel - Uttiloch Utteld Uddel, de geschiedenis van een strijdbare dorpsgemeenschap,
113.Veenendaal - Prinses Beatrixschool & Hervormd onderwijs - 1903 - 2003, door D. Minderhoud
114.Veenendaal - Jubileumuitgave125 jaar CNS in Veenendaal.
115.Vinkeveen - 100 jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Vinkeveen(1880-1980)
116.Vlaardingen - Van Hofjesstraat tot Kruidenpad - 1867-1992 - 125 jaar christelijk onderwijs in Vlaardingen, door K.W. van Netten
117.Voorhout - Lesbrief Voorhoutse Geschiedenis - uitg. Historische Kring Voorhout
118.Waddinxveen - 125 jaar lief en leed, door P. Roos (uit: blad Historisch Genootschap)
119.Waddinxveen - De school bij de brug, door J. Radstaat (uit: blad Historisch Genootschap)
120.Waddinxveen - Kerkelijke onrust aan de Gouwe - de oprichting van een Hervormde schoolvereniging, door P.Smit - uit: Het dorp

                                 Waddinxveen - hoofdstuk 5),

121.Wageningen  75 jaar Katholiek Onderwijs in Wageningen - 1905 - 1980, door A.G. Steenbergen (1980)

122.Waverveen - Waverveen door de eeuwen heen -grepen uit de Hervormde geschiedenis, door drs. A. Bloed
123.Werkendam - Honderd jaar een christelijke school in Werkendam (1888-1988) - Rehobothschool,
124.Wormerveer - Honderd jaar Christelijk Onderwijs in Wormerveer - 1882-1982.
125.IJsselmuiden - 100 jaar Hervormde Schoolvereniging IJsselmuiden - Leren aan de rivier - 1917-2017, onder redactie van Bertil

                                 Brink
126.Zevenaar - Hollandse, Latijnse, hervormde en christelijke school in Zevenaar, door L. den Besten
127.Zevenhuizen-Moerkapelle - 100 jaar Vereniging "School met de Bijbel" in Zevenhuizen-Moerkapelle (1898-1998), door H.G. den

                                                      Dool
128.Zoetermeer - 125 jaar Protestants-Christelijk Onderwijs in Zoetermeer 1861-1986, door drs. J. van der Spek.
129.Zoutkamp - 100 jaar Christelijk Onderwijs in Zoutkamp (van 1906 tot 2006)
130.Zuidland - 100 jarig jubileum School met den Bijbel Zuidland (1886-1986), door R. Wiersma
131.Zwolle - 50 jaar hervormde kweekschool Zwolle (1910-1960)