ONTWIKKELING LESMETHODEN


Hiernaast leest u de ontwikkeling van de verschillende schoolvakken door de eeuwen heen. Het gaat om de ontwikkeling van de methodiek, didaktiek en leermiddelen van de vakken op de lagere school. U treft achtereenvolgens aan:


Ontwikkeling van het Godsdienstonderwijs (volgt spoedig)

Ontwikkeling van het rekenonderwijs

Ontwikkeling van het taal- en leesonderwijs 

Ontwikkeling van het biologie-onderwijs

Ontwikkeling van het aardrijkskunde-onderwijs

Ontwikkeling van het geschiedenisonderwijs

Ontwikkeling van het verkeersonderwijs (volgt spoedig)

Ontwikkeling van het tekenonderwijs

Ontwikkeling van het gymnastiekonderwijs

Ontwikkeling van de audio-visuele leermiddelen